Pranešimai apie gedimus

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ ABONENTAMS 

logoInformuojame, kad šiuo metu baigiami Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Kadangi rekonstrukcijos metu atnaujinti visi įrenginiai, todėl šiuo metu atliekami įrenginių bei tiekiamo vandens dezinfekavimo darbai. Dezinfekavimas atliekamas natrio hipochlorito tirpalu, todėl vandenyje juntamas chloro kvapas, tačiau chloro koncentracija neviršija standartuose nustatytų ribų. Taip pat laboratorijoje atliekami tiekiamo vandens tyrimai.  Tuo pačiu patvirtiname, kad tiekiamas vanduo iš Rokiškio miesto vandenvietės yra saugus ir sveikas vartoti bei atitinka higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. Dezinfekavimo darbus planuojama vykdomi apie vieną mėnesį.
    Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ ABONENTAMS 

LogoInformuojame, kad Rokiškio miesto vandenvietėje vykdomi magistralinio vandentiekio tinklo remonto darbai, nuo 2015-04-16 iki 2015-05-21, vandens vartotojams Rokiškio mieste, galimi vandens tiekimo sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.).
    Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

DĖL VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMŲ ROKIŠKIO MIESTE

 

Rokiškio mieste per kovo mėnesį įvyko kelios magistralinių vandens tiekimo tinklų avarijos, todėl vietomis buvo padidėjęs momentinis tiekiamo vandens drumstumas ir slėgio svyravimai. Šiuo metu avarijos yra likviduotos ir vanduo tiekiamas normaliu rėžimu. Atsiprašome klientų už sudarytus nepatogumus.

 

UAB „Rokiškio vandenys“

 

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ ABONENTAMS 

UAB “Rokiškio vandenys” abonentams
Informuojame
  Informuojame, kad Panevėžio gatvėje, Rokiškio mieste vykdomi vandentiekio tinklo remonto darbai, 2015-01-27 nuo 08:00 iki 18:00 vanduo nebus tiekiamas Panevėžio g. 4, Rokiškio m. namo vartotojams. Taip pat š. m. sausio mėn. 27 ir 28 dienomis galimi vandens tiekimo sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.) Rokiškio miesto abonentams.

 

Atsiprašome vandens vartotojų už galimus nepatogumus.

Pranešimas

logoUAB “Rokiškio vandenys” abonentams

Informuojame,

 

 

kad nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d. iki 2012 m. spalio 15 d. dėl Rokiškio vandenvietėje vykdomų remonto darbų galimi vandens tiekimo sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.) Rokiškio m., Kavoliškio k. ir Bajorų k. abonentams.
Atsiprašome vandens vartotojų už galimus nepatogumus.

Direktorius
Viktoras Gruodys

Puslapiai